Olimpiada Națională de Matematică – Etapa Locală – 11 februarie 2023

CENTRUL DE CONCURS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU

DRĂGĂȘANI

ANUNȚ

Etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică se desfășoară în data de 11.02.2023, începând cu ora 9:00.

Intrarea elevilor în  săli se va face începând cu orele 8:15.

Elevii calificați pentru aceasta etapă vor avea asupra lor carnetul de note vizat pe anul școlar în curs.

După ora 9:00 nu mai este permisă intrarea elevilor în centrul de concurs.

      La clasele V-VI, proba scrisă are durata de 2 ore, la toate etapele.

      La clasele VII-XII, proba scrisă are durata de 3 ore, pentru etapele locală și județeană/a sectoarelor municipiului București.

          În situații justificate (de exemplu, întrebări legate de formularea subiectelor), Comisia de organizare corespunzătoare etapei respective poate extinde timpul de desfășurare cu cel mult 30 de minute.

          Se interzice elevilor să introducă în săli ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

          Elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în concurs.

          Se interzice elevilor  să aibă, în săli, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în săli orice fel de lucrări: manuale, cărţi, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

          Se interzice elevilor să aibă, în sălile de concurs, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

          Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

          Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi din concurs, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu.

Punctajul minim pentru calificarea la etapa județeană este de 40% din punctajul general maxim posibil adică 11,5 puncte din 28 puncte maxim posibile.

Elevii calificați la etapa județeană a ONM se stabilesc de către Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor a etapei locale, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

VICEPREȘEDINTE COMISIE DE ORGANIZARE,

Regulamentul specific https://www.tudorvladimirescu.ro/regulament_specific_olimpiada_nationala_matematica_2023/