Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer, pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră (pentru anul școlar 2024 – 2025)

ANUNȚ ANGAJARE POST ÎNGRIJITOR

ANUNȚ ANGAJARE BUCĂTĂREASĂ

REZULTATE LA EXAMENUL DE CORIGENTA – EDUCATIE TEHNOLOGICA – 7 IULIE 2023

***

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU DRĂGĂȘANI – CENTRUL DE EXAMEN NR. 14

EVENTUALELE CERERI PENTRU VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR SE DEPUN LA SECRETARIATUL ȘCOLII CONFORM URMĂTORULUI PROGRAM:

Joi, 6 iulie 2023, între orele 9.00 și 14.00

Vineri, 7 iulie 2023, între orele 9.00 și 14.00

***

Vizualizarea lucrărilor are loc în perioada 19 – 25 iulie 2023 conform unui program care va fi anunțat de Comisia județeană de organizare a evaluării naționale. Acesta va fi afișat la avizierul I.Ș.J. Vâlcea și al școlii noastre.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidații minori însoțiți de părinți/reprezentanți legali vizualizează lucrarea/lucrările, individual, fără utilizarea telefonului sau a altor dispozitive de înregistrare a imaginii.

Solicitarea de vizualizare și, respectiv, vizualizarea lucrării/lucrărilor nu pot conduce la reevaluarea și/sau modificarea notei/notelor acordate lucrării/lucrărilor.

***

REZULTATE FINALE EN VIII – 2023 – după contestații

REZULTATE EVALUAREA NATIONALA 2023

CENTRUL DE EXAMEN NR. 14 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU DRĂGĂȘANI

EVENTUALELE CONTESTAȚII POT FI DEPUSE LA COMISIA DE EXAMEN/SECRETARIATUL ȘCOLII SAU TRANSMISE ELECTRONIC LA ADRESA DE MAIL contestatiiensctv@gmail.com CONFORM URMĂTORULUI PROGRAM:

– MIERCURI, 28 IUNIE 2023, de la ora 16.00 la ora 19.00;

– JOI, 29 IUNIE 2023, de la ora 8.00 la ora 12.00.

CONTESTAȚIILE CARE NU SUNT DEPUSE/TRANSMISE ELECTRONIC CONFORM PROGRAMULUI DE MAI SUS NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.

IMPORTANT!!!

CANDIDAȚII CARE DEPUN CONTESTAȚII COMPLETEAZĂ ȘI SEMNEAZĂ O DECLARAȚIE-TIP DISPONIBILA LA SECRETARIATUL ȘCOLII/COMISIA DE EXAMEN ȘI PE SITE-UL ȘCOLII, la adresa www.tudorvladimirescu.ro  în secțiunea Evaluare Națională – clasa a VIII-a.

DECLARAȚIA – TIP VA FI SEMNATĂ DE CANDIDATUL MINOR ȘI DE UN PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL.

LA DEPUNEREA CONTESTAȚIEI, ATÂT CANDIDATUL, CÂT ȘI PĂRINTELE/REPREZENTANTUL LEGAL VOR PREZENTA COMISIEI ACTELE DE IDENTITATE.

PENTRU TRANSMITEREA ELECTRONICĂ A CONTESTAȚIEI LA ADRESA DE EMAIL , DECLARAȚIA-TIP VA FI ÎNSOȚITĂ OBLIGATORIU DE FOTOCOPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE CANDIDATULUI MINOR ȘI ALE UNUI PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL.

Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

*****