CENTRUL DE CONCURS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU

DRĂGĂȘANI

REZULTATE FINALE (după contestații)
SUBIECT ȘI BAREM

EVENTUALELE CONTESTAȚII POT FI ÎNREGISTRATE LA SECRETARIATUL ȘCOLII ÎN DATA DE 17.02.2023, PÂNĂ LA ORA 10,00.

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A

OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

(EXTRAS)

„ 6. Selecţia elevilor

c. Pentru județe, de la etapa locală pentru etapa judeţeană – criteriile de selecţie (nota minimă, nr. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de organizare din cadrul acesteia.

10. Rezolvarea contestaţiilor, criterii de departajare și proba de baraj
a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
b. În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul cărora între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte în cazul sistemului de notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere cât şi prin scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt definitive. ”

DE LA ETAPA LOCALĂ PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

SE CALIFICĂ ECHIPAJELE CARE AU OBȚINUT MINIM 85 DE PUNCTE (NOTA MINIMĂ OBȚINUTĂ – 8,50)

Etapa locală a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, la disciplina Educație Civică (ciclul primar), se va desfășura la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, joi, 16 februarie 2023.

Intrarea elevilor în săli se va face în intervalul orar 13.30 – 13.50. Elevii participanți vor prezenta carnetul de note vizat pe anul școlar în curs/cartea de identitate. Proba începe la ora 14.00.

Înscrierea echipajelor participante se realizează pâna marți, 14 februarie 2023, ora 16.00. Tabelul cu echipajele participante se transmite în format word doamnei Dobrinescu Felicia, la adresa de mail fdobrinescu@gmail.com și va fi adus în original în ziua desfășurării concursului. Tabelul poate fi descărcat aici https://www.tudorvladimirescu.ro/tabel-inscriere-oec-locala-2023/

Selecția elevilor: de la etapa locală pentru etapa judeţeană – criteriile de selecţie (nota minimă, nr. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de organizare din cadrul acesteia.

Prevederile Regulamentului specific de organizare și desfășurare Olimpiadei de știinte socio-umane nr. 25752/21.02.2022 sunt valabile și în 2023, mai puțin referirile la Olimpiada de de știinte socio-umane – FILOSOFIE, în anul scolar 2021-2022.

https://www.tudorvladimirescu.ro/regulament_specific_olimpiada_stiinte_socio_umane_2022-valabil-si-in-2023/