Tabelul cu elevii participanți (Anexa 3), atât pentru proba teoretică, cât și pentru proba practică, va fi transmis Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” Drăgășani până la data de 22 martie 2024. În tabel vor fi menționați elevii care vor alcătui echipajul pe nivel de studiu, acolo unde este cazul.

Fiecare școală poate participa cu un număr de maxim 2 elevi x nr. de clase pe an de studiu pentru proba teoretică și 2 elevi x nr. de clase pe an de studiu pentru fiecare dintre probele practice.

Dintre elevii participanți, fiecare școală își poate constitui un echipaj pentru fiecare an de studiu. Echipajul este compus din 4 elevi, câte unul pentru fiecare probă (un elev proba teoretică, un elev muzică, un elev șah, un elev artă plastică). (vezi Anexa 3)

Punctajele elevilor participanţi vor fi luate în considerare la stabilirea clasamentului individual pe probe/discipline de concurs, astfel încât un elev poate primi un premiu pentru proba teoretică și/sau un premiu pentru o disciplină de concurs și/sau un premiu pentru echipaj (vezi secțiunea Premierea elevilor).

3) Artă plastică Participarea la aceasta probă poate fi directă sau indirectă. Tema lucrării: „Frumusețea satului românesc”. Participarea directă este doar pentru membrii echipajelor. Durata probei este de 2 ore. Concurenţii vor avea asupra lor bloc de desen format: A4 (clasele III -IV) A3 (clasele V-VIII), truse de acuarele şi pensule. Participarea individuală este doar indirectă. Condiții de participare pentru proba indirectă:  Respectarea termenului de expediere a lucrărilor – 5 aprilie 2024;  Fiecare lucrare trebuie să conțină pe verso toate informațiile scrise cu majuscule după cum urmează: nume, prenume, clasa, școala, orașul, județul.

POZITIA 1768

***

***

***

***

REZULTATELE FINALE 2023

TERMENUL DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTAȚII ESTE ORA 18.00 LA SECRETARIATUL ȘCOLII

ERATĂ

Clasa a III-a, Barem Matematică, exercițiul 12, varianta corectă este A

Clasa a IV-a, Matematică. Urmare a unei greșeli de tehnoredactare, la exercițiul 5 toți participanții au primit punctajul maxim corespunzător, 3 p.

Clasa a V-a, Română. Urmare a unei greșeli de tehnoredactare, la exercițiul 3 toți participanții au primit punctajul maxim corespunzător, 2 p.